Today is : 24-10-14   11:49:45 pm
  • หน้าแรก
  • ข้อมูลพื้นฐาน ทต.ภูเรือ
  • บุคลากร
  • แหล่งท่องเที่ยวและสินค้าพื้นเมือง
  • การจัดซื้อจัดจ้าง
  • เว็บบอร์ด


ขณะนี้มีผู้ชม online อยู่ 1 คน
คุณคือผู้ชมคนที่ # 0134002
งานเทศบาล
การประชุมสภาเทศบาลตำบลภูเรือ ครั้งแรก ประจำปี ๒๕๕๖
การประชุมสภาเทศบาลตำบลภูเรือ ครั้งแรก ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖ ณ เทศบาลตำบลภูเริอ
จับงูเหลือม
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับแจ้งจากชาวบ้านป่าจันตม ให้ช่วยจับงูเหลือมออกจากบริเวณป่าที่อยู่ใกล้บ้าน
ช่วยเหลือน้ำท่วมบ้านหนองเสือคราง
เมื่อวันที่ 12 กันยาย 2556 เวลา 09.00 น. นายกเทศมนตรีตำบลภูเรือ ได้รับแจ้งจากชาวบ้านหนองเสือคราง ว่ามีน้ำท่วมบ้านของชาวบ้านหนองเสือคราง 1 หลัง จึงแ...[อ่านต่อ]
โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านชุมชน ๒๕๕๕
โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านชุมชน ๒๕๕๕ ด้วยเทศบาลตำบลภูเรือ กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านชุมชนสัมพันธ์ขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ บริเวณสระหนองคล้า ( หลังเทศบาลตำบลภูเรือ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์สืบสานกีฬาพื้นบ้านและเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่ประชาชน เยาวชน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
www.tessabanphurua.com
กิจกรรมและการมีส่วนร่วมของชุมชน
วันปิยมหาราช ประจำปี 2555
เนื่องในวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันปิยมหาราช อำเภอจึงได้กำหนดจัดพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด้จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ในวันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2555 ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอภูเรือ ...[อ่านต่อ]
วันแม่แห่งชาติ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่ออาณาประชาราษฎร์ ตลอดจนเพื่อเป็นการแสดงถึงพลังความสามัคคีของข้าราชการ และประชาชนทุ...[อ่านต่อ]
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 2555
ประเพณีงานแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2555 เทศบาลตำบลภูเรือร่วมกับ อำเภอภูเรือ หน่วยงานราชการและประชาชนชาวอำเภอภูเรือได้ร่วมกันจัดงาน แห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2555 ประเพณีแห่เทียนพรรษาถือเป็นประเพณีที่สำคัญทางศาสนาที่พุท...[อ่านต่อ]
งานบุญเดือนสี่
งานบุญเดือนสี่เป็นงานบุญประจำปีของวัดโพนทอง ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ซึ่งเป็นงานบุญประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษที่จัดขึ้นในเดือนสี่ทุกปี นับจากทางจันทรคติ โดยที่ทางเทศบาลตำบลภูเรือจะสนับสนุนงบประมาณช่วยเหล...[อ่านต่อ]
รักมั่นพันปี ซีซั่น 3 (ตอน รักไม่มีข้อแม้...รักแท้..ที่ภูเรือ)
ด้วยในเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนแห่งความรัก มีบรรยากาศแห่งความสุข การแสดงถึง ความรัก ความห่วงใย ถึงคนที่เราปรารถนาดีและอยากให้เขามีความสุข และเป็นที่รับรู้กันทั่วโลกว่า วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันแห่งความรักเป็น...[อ่านต่อ]
www.tessabanphurua.com